Problem med bortforsling av Grot? Inte nu längre.

Vill du bli av med stubbar, stockar och grenar? även större partier.

Kontakta oss på NMT, vid större mängder offereras.

 

Kontakt person

Lelle@nmt.se

 

Stubbar, stockar och grenar = Grot