Välkommen till NMT - Think Pink!

Välkommen till företaget som ligger i framkant när det gäller återvinning av byggavfall. Think Pink innebär för oss som arbetar på NMT ett miljöansvar med ekonomisk bärighet samt att vi levererar den höga service våra kunder förväntar sig. Vår strävan är total återvinning av naturligt byggavfall.

NMT:s verktyg är containrar från 5m3 till 30m3 samt säckar "small,medium och large" för att anpassa oss till olika behov. NMT säljer också olika fraktioner av sten och jord samt kan erbjuda höglyft upp till 39 meter och sugbil med olika funktioner (Se info på resp plats)

 

Vi uppfyller miljökraven 

Vi uppfyller kraven i Svensk miljölagsstiftning. Vi har Containers, Liftdumper, Lastväxlare, Kranbilar, Säckar, Miljövänlig sortering och återvinning. Vi hjälper dig med allt inom byggavfall och vi gör det så billigt som möjligt och dessutom är vår strävan att ha den bästa servicen i Stockholm!

 

Avfallshanteringens kostnader för byggbranschen kommer att höjas 2016

På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll så blir vi dessvärre tvungna att höja priserna för avfallshanteringen. Fasta avgifter som direkt påverkar oss är redan höjda skatter och avgifter samt tillkommer tullavgifter. Importen till värmeverken av brännbart avfall ökar även våra avsättningskostnader.

Vi på NMT kommer givetvis ligga i framkant för kostnadseffektiv hantering av byggavfall samt hålla vår höga servicenivå priserna kommer att gälla fr.o.m  2016-01-01