Sorteringsguide 2020

 

BLANDAT AVFALL
Blandande fraktioner exkluderat el avfall och farligt avfall.          1000

BRÄNNBART AVFALL
Emballage papper, papp, mjukplast (inte PVC), cellplast, trä, frigolit, tejp, tapet.    1002

TRÄ
Trä, målat trä, plywood, spånskivor, limträ, formvirke, masonit.     1003

DEPONI                                                                                  1006
Armerad/hård plast, PVC, isolering, tyg, tätskiktsduk, slangar, presenningar, glas, fönster, mineralull, riv gips, porslin. Oren kakel och klinkers (med gips/isolering)

METALL                                                                             1017
Armeringsjärn, plåt, takplåt, plåt med PVC-belägg, ventilationsrör, kopparrör, gjutjärn, stålbalkar, armaturer utan elektronik.


BLANDADE FYLLLNADSMASSOR                             1005
Betong, puts, tegel, sten, sand, inerta material.

OREN BETONG                                                                1018
lättbetong, betong med armering, betong block, ren kakel och klinkers.

ELEKTRONIK AVFALL                                                 1020
Armaturer, glödlampor, lysrör, elverktyg, datorer.

MILJÖFARLIGT, SORTERAS SEPARAT      
Asbest, batterier, tryckimpregnerat virke, blåbetong, färg, oljehaltiga massor, gaspatroner, Lösnings- samt kemikaliemedel.
2020_Sorteringsguide.pdf