Nytt material

Säckar

   
Leverans i NMT säck Pris/säck ink. moms
Pris/säck ex. moms
Säck nr 1
1800kr 1440kr
Efterföljande säckar
1500kr 1200kr
     

Bergkross

   
Storlek
  Pris per ton
Bergkross 0-16 
  168kr
Bergkross 0-32
  156kr
Bergkross 0-150 
 

129kr


 
 

Makadam

 
Storlek (mm)
  Pris per ton
Makadam 8-16   220kr
Makadam 11-16
  203kr
Makadam 16-32
  191kr

 

Stenmjöl

 
Storlek
  Pris per ton
Stenmjöl 0-4
  186kr
Stenmjöl 0-8   173kr

   

Sand/Grus/Singel

 
Material/Storlek  

Pris per ton

Singel 8-16   203kr
Betonggrus/ Sättsand 0/8   174kr
Sandlådesand/ Putssand 0/3   265kr
 


Jord/Täckbark/Leca

 
Material/Storlek   Pris per ton
Planteringsjord
  269kr
Anläggningsjord
  231kr
Täckbark 10/40   805kr
Leca 12/20
  1800kr
 

Transport

 
Typ
  Pris per timme
Timkörning 3 axl. Bil 
  850kr
Timkörning kranbil
  950kr  
   

 
 
 

 

Större mängder offereras. Priserna i denna lista är exkl. moms.