Miljöpolicy

NMT är en modern organisation inom insamling och återvinning av byggavfall. Med NMTs hjälp sorteras gårdagens avfall till morgondagens energi för era hem och kontor. Under denna process är vi medvetna om att vi lämnar ett miljöavtryck, främst inom transport. Därför arbetar NMT ständigt för att minska sin miljöpåverkan och tar därigenom sitt ansvar i att bidra till en hållbar miljö. 

I detta arbete åtar vi oss att:   

  • Motivera, involvera och utbilda våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete genom att ta ett personligt ansvar för miljön i den löpande verksamheten. 

  • Följa gällande miljölagstiftning och andra väsentliga krav, förväntningar och behov från våra intressenter.

  • Ständigt minska den miljöbelastning vår verksamhet förorsakar genom effektivare utnyttjande av energi, smart logistik rörande transporter, minska förbrukningsmaterial och råvaror samt vid inköp av nya fordon satsa på de mer miljövänligare alternativen. 

  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete och anpassa oss efter nya möjligheter att öka vår positiva miljöpåverkan.  

  • Löpande granska vår miljöprestation för att aktivt följa upp och ständigt förbättra vårt miljöarbete.  

  • Samverka med våra leverantörer och därmed utveckla miljöanpassad logistik vid transport av avfall. 

Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt miljöarbete ser vi som en lönsam investering i framtiden, för oss och vårt samhälle.


(Pågående)_Presentation_ISO14001.pdf